Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaska Sieć Internetowa Sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.96.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu do nieruchomości położonej w Czeremsze przy ul. Fabrycznej 15 w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 21 sierpnia 2020 r. – 21 września 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko konsultacyjne Prezesa UOKiK pismem z dnia 8 września 2020 r.

 

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 08.10.2020 14:50