Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.112.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu Orange Polska S.A. do nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Lipskiej 53, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 6 września 2018 r. –  5 października 2018 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 27 września 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt postępowania.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 12.10.18 15:50
Aktualizacja informacji: 12.10.18 15:55