Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.190.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości i budynku przy ul. Benisławskiego 24 w Gdyni.

W dniach 3 sierpnia 2018 r. – 3 września 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego Prezesa UKE nie otrzymał stanowisk dotyczących projektu decyzji.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Mateusz Madejski
Publikujący: Mateusz Madejski
Publikacja informacji: 12.09.18 09:30
Aktualizacja informacji: 12.09.18 09:26