Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.57.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A.  do nieruchomości położonej w Gdyni, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Chwarznieńska 36.

W dniach 21 czerwca – 23 lipca 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 lipca 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Mateusz Madejski
Publikujący: Mateusz Madejski
Publikacja informacji: 03.08.18 15:50
Aktualizacja informacji: 03.08.18 15:41