Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.150.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości położonych w Ostródzie, w tym do posadowionych na nich budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 16 lutego 2021 r. – 18 marca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

1.    Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 2 marca 2021 r. 
2.    Orange Polska S.A., pismem z dnia 17 marca 2021 r. 

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Mrozik
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 07.04.2021 08:50
Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2021 08:57