Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.30.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A., do nieruchomości i budynków położonych w Szczecinie, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Bryza w Szczecinie. 

W dniach 11 maja 2020 r. - 10 czerwca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło: 
- stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 20 maja 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Mrozik
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 23.06.2020 13:40