Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.143.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości położonej w Lublinie, w tym do budynku posadowionego przy Alejach Racławickich 29 B w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 3 stycznia 2020 r. – 3 lutego 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 20 stycznia 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Martin Stysiak
Data publikacji: 10.02.2020 10:35