Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Netii S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.107.2019, dotyczącej dostępu Netii S.A. do nieruchomości położonych w Ciechocinku, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 14 stycznia 2021 r. – 13 lutego 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa UOKiK pismem z dnia 9 lutego 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 01.03.2021 13:15