Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.109.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości i budynku we Wrocławiu przy ul. Motykówny 3-5,  celu zapewnienia telekomunikacji.

W dniach 24 lipca 2019 r.- 23 sierpnia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne  dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 24.09.2019 15:45
Data ostatniej modyfikacji: 24.09.2019 16:01