Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.45.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości położonych w Świnoujściu, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Słowianin” z siedzibą w Świnoujściu.

 

W dniach 27 kwietnia 2022 r. – 27 maja 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie.

 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło:

- stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 11 maja 2022 r.  

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Mrozik
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 15.06.2022 15:00