Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.184.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości i wznoszonego na Nieruchomości budynku, pod nazwą „Brama Oławska” we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 35, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 2 lipca 2021 r. – 2 sierpnia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez:

  1.      Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z 22 lipca 2021 r.
  2.      TOWER INWESTYCJE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pismem z 28 lipca 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 24.09.2021 15:10
Data ostatniej modyfikacji: 24.09.2021 15:16