Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.168.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości i budynku w Warszawie przy ul. Odkrytej 39.

W dniach 1 października 2020 r. - 2 listopada 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne   dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko w sprawie.

 

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 16.11.2020 11:00
Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2020 11:36