Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.182.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Netii S.A. do nieruchomości i budynków położonych w Poznaniu, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jeżyce" w Poznaniu.

W dniach 28 kwietnia – 28 maja 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa UOKiK, pismem z dnia 6 maja 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Mateuz Madejski
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 04.06.2020 09:40