Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla NETFALA Mariusz Chmielewski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.12.2023, w sprawie zmiany warunków dostępu dla Mariusza Chmielewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NETFALA Mariusz Chmielewski (dalej „OK”) do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) PGE Dystrybucja S.A.

W dniach 27 maja 2024 r. – 26 czerwca 2024 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko OK, pismem z dnia 24 czerwca 2024 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i jest obecnie przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Leszek Bujnicki
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 09.07.2024 14:20