Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla NETFALA Mariusz Chmielewski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WIT.6174.8.2022, w przedmiocie zmiany umowy ramowej dzierżawy konstrukcji wsporczych nr 07/RM/2016 (CRU 274/2016) z dnia 1 kwietnia 2016 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 7 września 2021 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 3 listopada 2021 r., regulującej zasady korzystania z infrastruktury technicznej w postaci podbudowy słupowej napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, zawartej pomiędzy NETFALA Mariusz Chmielewski a PGE Dystrybucja S.A.

W dniach 9 listopada 2022 r. – 9 grudnia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Operatora, pismem z dnia 9 grudnia 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

 

Link do postępowania konsultacyjnego: https://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-projektu-decyzji-dla-netfala-mariusz-chmielewski,2309.html

 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 15.12.2022 13:40
Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2022 10:46