Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla NETFALA Mariusz Chmielewski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.245.2021 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla NETFALA Mariusz Chmielewski do nieruchomości i budynków zlokalizowanych w Woli Mrokowskiej przy ul. Postępu (numer działki 36/1).

W dniach 28 kwietnia 2022 r. - 30 maja 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez NETFALA Mariusz Chmielewski, pismem z dnia 23 maja 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania. 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.06.2022 11:45