Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla NASZASIEC.NET KRAKÓW DAMIAN MURZYNOWSKI

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.162.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla NASZASIEC.NET KRAKÓW DAMIAN MURZYNOWSKI do nieruchomości obejmującej, stanowiącej własność Projekt 2 WAWEL SERVICE sp. z o.o. sp. k.

W dniach 6 sierpnia 2019 r. – 6 września 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1.    Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 9 sierpnia 2019 r.
2.    Pełnomocnika Projekt 2 WAWEL SERVICE sp. z o.o. sp. k. - pismem z dnia 4 września 2019 r. (wersja jawna z 30 września 2019 r.).

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 08.10.2019 11:40