Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.267.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla MyTelecom sp. z o.o.
do nieruchomości, w tym do posadowionego na niej budynku, przy ul. Lwowskiej 32A w Przemyślu, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 19 marca 2019 r. – 18 kwietnia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 22 marca 2019 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 06.05.2019 15:20