Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z.o.o. 

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.215.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Przemyślu, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Leszczyńskiego 12.

W dniach 14 listopada – 14 grudnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 28 listopada 2018 r. 

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Poniżej przesyłam ponadto link do komunikatu o wszczęciu postępowania konsultacyjnego w powyższej sprawie.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 14.12.18 15:50
Aktualizacja informacji: 14.12.18 15:54