Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.302.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla MyTelecom sp. z o.o., do nieruchomości i budynku przy ul. Popielów 1 w Przemyślu.

W dniach 24.07.2018 r. – 23.08.2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego Prezes UKE nie otrzymał stanowisk dotyczących projektu decyzji.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Mateusz Madejski
Publikujący: Mateusz Madejski
Publikacja informacji: 04.09.18 12:20
Aktualizacja informacji: 04.09.18 12:07