Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.285.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla MyTelecom sp. z o. o. do nieruchomości i budynku położonego w Przemyślu przy ul. Bohaterów Getta 17A, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 30 maja – 29 czerwca 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 09.07.2018 09:00