Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.130.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Ofiar Katynia 10 A, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 08.06 – 09.07.2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 17.07.2018 10:10