Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Multimedia Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.102.2018, dotyczącej dostępu Multimedia Polska S.A. do nieruchomości i budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie, w celu umożliwienia Operatorowi korzystania ze swojej infrastruktury telekomunikacyjnej.

W dniach 27 kwietnia 2020 r. – 27 maja 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Wyszkowie pismem z dnia 25 maja 2020 r.
Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 15.06.2020 09:35