Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MULTICOM

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.5.2021, w sprawie dostępu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego MULTICOM Kumor Paweł do infrastruktury technicznej Gminy Żarki w postaci 43 słupów oświetleniowych położonych w Żarkach przy ul. Myszkowskiej, w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

W dniach 30 sierpnia 2021 r. – 29 września 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa UOKiK pismem z dnia 15 września 2021 r., stanowisko konsultacyjne Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego MULTICOM Kumor Paweł, pismem z dnia 16 września 2021 r. oraz stanowisko Gminy Żarki, pismem z dnia 27 września 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania, i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Walczak
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 07.10.2021 10:00