Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MSWiA

Informacja w sprawie wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonującej na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rezerwacji częstotliwości z zakresów 37,58645-37,58685 GHz oraz 38,84615-38,84685 GHz na kolejny okres.

4 marca 2020 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresów 37,58645-37,58685 GHz oraz 38,84615-38,84685  GHz, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości z dnia 21 września 2010 r. nr DZC-WSZ-5104-3/10(8), na kolejny okres (dalej „projekt decyzji”).

Termin na składanie stanowisk w ww.  postępowaniu konsultacyjnym upłynął dnia 26 maja 2020 r.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko w sprawie projektu decyzji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Andżelika Matułka
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 03.06.2020 08:40