Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MGK Rafał Chmielewski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.38.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla MGK Rafał Chmielewski do nieruchomości  w Górze Kalwarii, w tym do posadowionych na nich budynków.

W dniach 15 października 2018 r. –  14 listopada 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko konsultacyjne MGK Rafał Chmielewski z dnia 30 października 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Przemysław Poznański
Publikujący: Przemysław Poznański
Publikacja informacji: 15.12.18 10:35
Aktualizacja informacji: 15.12.18 10:39