Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MetroLine sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.14.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla MetroLine sp. z o.o. do nieruchomości i budynku w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 16.

W dniach 28 marca 2019 r. – 29 kwietnia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego Prezesa UKE nie otrzymał stanowisk dotyczących projektu decyzji.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Mateusz Madejski
Publikujący: Mateusz Madejski
Publikacja informacji: 13.05.19 11:10
Aktualizacja informacji: 13.05.19 10:59