Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MATCOM Marcin Sebastian Ziółek

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.161.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla MATCOM Marcin Sebastian Ziółek do nieruchomości i budynku położonego w Szczytnie przy ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 13 zarządzanych przez Agencję Mienia Wojskowego z siedzibą w Warszawie, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 26 lipca 2018 r. – 27 sierpnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów, pismem z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 03.09.2018 15:55