Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MATCOM Marcin Sebastian Ziółek

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.141.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla MATCOM Marcin Sebastian Ziółek do nieruchomości i budynków zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu.

W dniach 11 lipca – 10 sierpnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez: MATCOM Marcin Sebastian Ziółek, pismem z dnia 25 lipca 2018 r. oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o., pismem z dnia 23 lipca 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 27.08.2018 15:35