Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MATCOM Marcin Sebastian Ziółek

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.233.2017 o ustalenie warunków dostępu dla MATCOM Marcin Sebastian Ziółek do nieruchomości i budynków położonych w Przasnyszu, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 02.07 – 01.08.2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Mateusz Madejski
Publikujący: Mateusz Madejski
Publikacja informacji: 13.08.18 13:40
Aktualizacja informacji: 13.08.18 13:31