Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MATCOM Marcin Sebastian Ziółek

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.174.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla MATCOM Marcin Sebastian Ziółek do nieruchomości i budynku w Przasnyszu przy ul. Osiedlowej 5, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 1 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 15 grudnia 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 18.01.2022 15:20