Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Marsnet Mariusz Hajdys

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Marnet Mariusz Hajdys do nieruchomości położonych w Krakowie, w tym do posadowionych na nich budynków przy ul. Mistrzejowickiej nr 49, 49A, 49C, 49E, w celu zapewnienia telekomunikacji.

W dniach 22 marca 2018 r. – 23 kwietnia 2018 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE  wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie

w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 08.05.2018 12:55