Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Macieja Wasiuty prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Virtual Space

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.54.2022 o ustalenie warunków dostępu dla Macieja Wasiuty prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Virtual Space Maciej Wasiuta do nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Szarotki na działkach nr 10/3, 10/4 i 10/5, obręb ewidencyjny 28 Szczecin Śródmieście, w tym do posadowionego lub wznoszonego na niej budynku pod nazwą „Odrzańskie Bulvary”, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 8 listopada 2022 r. – 8 grudnia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z 17 listopada 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 19.12.2022 14:15