Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Lemon Records sp. z o.o. ws. rezerwacji częstotliwości MUX1 na kolejny okres

20 stycznia 2021 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz Lemon Records sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-790 MHz do dnia 26 czerwca 2022 r. a od dnia 27 czerwca 2022 r. z zakresu 470-694 MHz na obszarze całego kraju, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości na mocy decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 19 grudnia 2011 r., nr DZC-WTV-5157-17/11 (20), zmienionej następnie decyzjami Prezesa UKE z dnia 30 grudnia 2019 r., nr DC.WRT.514.82.2019.15 i z dnia 20 maja 2020 r., nr DC.WRT.514.2.2020.95, na kolejny okres (dalej „projekt decyzji”).

Przedmiotem postępowania konsultacyjnego był projekt decyzji.

Postępowanie konsultacyjne trwało do dnia 19 lutego 2021 r.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Lemon Records sp. z o.o.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Błaszczyk
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 22.02.2021 16:55
Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2021 17:24