Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Korbank

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.19.2021, w sprawie zmiany warunków dostępu dla Korbank S.A. do infrastruktury technicznej (kanalizacji kablowej) Orange Polska S.A.

W dniach 22 kwietnia 2022 r. – 22 maja 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 18 maja 2022 r. oraz stanowisko Orange Polska S.A., pismem z dnia 20 maja 2022 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i są obecnie przedmiotem analizy, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Leszek Bujnicki
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 02.06.2022 13:30