Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Kol-Net spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.303.2016, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz do nieruchomości i budynków położonych w Koninie i Golinie, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 15 lutego 2019 r. –  18 marca 2019 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły dwa stanowiska złożone przez KOL-NET s.c. pismem z dnia 28 lutego 2019 r. oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 28 lutego 2019 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Bożena Rząca
Data publikacji: 18.04.2019 10:05
Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2019 10:07