Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz 

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.180.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla KOL-Net spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz do nieruchomości położonej w Koninie, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. 11 Listopada 35 w Koninie.

W dniach 11 czerwca – 11 lipca 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 21 czerwca 2018 r. 

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Poniżej przesyłam ponadto link do komunikatu o wszczęciu postępowania konsultacyjnego w powyższej sprawie.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 27.07.18 12:15
Aktualizacja informacji: 31.07.18 12:01