Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.187.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz do nieruchomości i budynku położonego w Koninie przy ul. Przemysłowej 112, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 28 maja – 27 czerwca br. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 11 czerwca 2018 r. oraz stanowisko KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz, pismem z dnia 15 czerwca 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 04.07.2018 12:05