Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz 

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE ustalającej warunki dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz do nieruchomości położonej w Kleczewie przy ul. 11 Listopada 24 i do posadowionego na tej nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji.

W dniach 21 marca 2018 r. – 20 kwietnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 kwietnia 2018 r. oraz stanowisko Operatora z 10 kwietnia 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 20.06.2018 13:10