Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz w Kole do nieruchomości i budynku przy ul. Nowiny 5 w Koninie.

W dniach 25 kwietnia 2018 r. – 25 maja 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa UOKiK wyrażone w piśmie z dnia 16 maja 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 05.06.2018 11:35
Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2018 21:02