Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz w Kole do nieruchomości i budynku przy ul. Nowiny 5 w Koninie.

W dniach 25 kwietnia 2018 r. – 25 maja 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa UOKiK wyrażone w piśmie z dnia 16 maja 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 05.06.18 11:35
Aktualizacja informacji: 06.06.18 21:02