Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s.c.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska Marta Wykpisz do nieruchomości położonej w Koninie, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku przy ul. Hiacyntowej 1A bud. nr 4 w Koninie, stanowiących współwłasność członków Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Hiacyntowa 1A bud. nr 4 w Koninie, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 8 marca 2018 r. – 7 kwietnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1.    KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska Marta Wykpisz wyrażone w piśmie z dnia 23 marca 2018 r.
2.    Prezesa UOKiK wyrażone w piśmie z dnia 27 marca 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 16.04.2018 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2018 13:06