Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOBY

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.8.2020, w sprawie zmiany umów o dostępie do słupów elektroenergetycznych zawartych pomiędzy KOBA sp. o. o. a PGE Dystrybucja S.A.

W dniach 30 sierpnia 2021 r. – 29 września 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Gąsiorowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 07.10.2021 16:30