Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.92.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości i budynku położonego w miejscowości Ignatki Osiedle przy ul. Leśnej 6.

W dniach 23 czerwca 2021 r. – 23 lipca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko w sprawie.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 18.08.2021 14:40
Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2021 14:44