Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.56.2023 o ustalenie warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w miejscowości Porosły-Kolonia przy ul. Owocowej, w obrębie ewidencyjnym Porosły, oznaczonej jako działki nr 2/84, 2/85, w tym do wznoszonych na niej budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 17 sierpnia 2023 r. – 18 września 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 26.09.2023 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2023 12:28