Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.116.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Białymstoku w obrębie ewidencyjnym nr 0021 – Dojlidy, obejmującej działki ewidencyjne nr 251/33, 251/35, 251/36 i 251/37, w tym do posadowionego lub będącego w budowie na nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.
 

W dniach 28 marca -  27 kwietnia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 19 kwietnia 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt postępowania i jest przedmiotem analizy Prezesa UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak-Wesołowska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 19.05.2022 15:20