Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.71.2018, w zakresie zmiany „Umowy o udostępnienie nieruchomości w celu dostarczania użytkownikom sieci telekomunikacyjnej oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych”, zawartej w dniu 29 sierpnia 2014 r. pomiędzy Operatorem a Wspólnotą Lokali Użytkowych Nieruchomości nr 5 przy ul. Św. Rocha w Białymstoku.

W dniach 28 lutego – 1 kwietnia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 20 marca 2019 r. 

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 12.04.2019 09:10
Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2019 09:15