Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.158.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Białymstoku, w tym do posadowionych na niej budynków przy ul. Kombatantów.

W dniach 16 stycznia – 15 lutego 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 11 lutego 2019 r.

Poniżej przesyłam ponadto link do komunikatu o wszczęciu postępowania konsultacyjnego w powyższej sprawie.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 12.03.2019 11:55