Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.81.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej przy ul. Krętej obejmującą działkę nr 993 obręb 9 w Białymstoku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 2 stycznia 2019 r. –  1 lutego 2019 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

1.    Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 15 stycznia 2019 r.
2.    Projekt Nowe Miasto sp. z o.o. z dnia 25 stycznia 2019 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i znajdą odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 13.02.2019 09:30