Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.90.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Młynowej 52, obejmującej działkę ewidencyjną o numerze 510/2, obręb 11 - Śródmieście, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.
 
W dniach 13 grudnia 2018 r. – 14 stycznia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.
 
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1.     Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 10 stycznia 2019 r.,
2.     Butikową Kamienicę sp. z o.o. sp. k., pismem z dnia 10 stycznia 2019 r.,

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 25.01.2019 15:55