Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOBA sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WPS.6080.5.2023 zastępującej umowę o dostępie KOBA sp. z o.o. do infrastruktury technicznej (kanalizacji kablowej) Gminy Dziadkowice.

W dniach 14 grudnia 2023 r. – 15 stycznia 2024 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 10 stycznia 2024 r. oraz stanowisko Gminy Dziadkowice, pismem z dnia 11 stycznia 2024 r. i stanowisko KOBA, pismem z dnia 12 stycznia 2024 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i są obecnie przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paulina Polecka
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 26.01.2024 10:35